Skip to main content
  • Vinaři z Hrušek - Pálenice

    Pálenice

Pěstitelská pálenice


Vlastní iniciativou našeho zahrádkářského svazu v roce 1982 započala vlastní výstavba pálenice a manipulačních místností. Od roku 1987 se začalo pálit pod hlavičkou Fruty Brno. V roce 1992 byla pálenice pronajata naší organizací ČZS nově založené společností ZAPO spol. s r.o., Hrušky, která provozuje tuto činnost do současnosti.

Co pro Vás může naše pěstitelská pálenice zajistit:

samostatné pálení v kotlích o obsahu 250 l

úprava destilátu na požadované procento alkoholu

poradenská činnost

Přehled nejběžnějších druhů ovoce, které pěstitelé dováží do naší pálenice:

maliny

angrešt

rybíz bílý

rybíz červený

brusinky

borůvky

kaštan jedlý

vlašský ořech

lískový ořech

mandle

oskeruše

jeřabiny

broskve

meruňky

trnky

mirabelky

slívy

blumy

švestky

višně

třešně

hrušky

jablka

“Čím kvalitnější kvas,
tím lepší slivovička!“

Něco málo z historie pálení ovocných destilátů - Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Výsadbu ovocných stromů, zakládání zahrad a ovocnářských školek podporovala ostatně i šlechta a také osvícená panovnice Marie Terezie. Prodej čerstvého, ale především sušeného ovoce představoval vítaný přivýdělek v hospodářství až do počátku 19.století, kdy trh ovládly kvalitní velké švestky dovážené z Balkánu. Ovoce moravských hospodářů už nešlo na odbyt, proto se zaměřili na jiný druh zpracování svých výpěstků, který představovalo podomácké pálení kořalky – slivovice, podporované i legislativou. V roce 1835 byl ve Vídni vydán dekret, který umožňoval bez daně jednotlivci napálit ročně 56 litrů 50% kořalky z plodin pocházejících z vlastních zahrad. Není však bez zajímavosti, že uvedený zákon platil pro Moravu a některé další země rakouské monarchie, naproti tomu v Čechách musel každý výrobu kořalky řádně zdanit. Vzhledem k tomu, že se pálení muselo „na vlastním gruntě prováděti, pořizovali si hospodáři menší destilační aparáty, které si mezi sebou také půjčovali. Změnil se také přístup k surovinám určeným k destilaci. Zatímco původně bylo vypálení jedinou možností zachránit zkažené a nahnilé ovoce, v průběhu 19. století se, také pod vlivem osvětové činnosti hospodářských spolků a tisku, začíná k založení kvasu užívat pouze ovoce dobře vyzrálé, kvalitní a zdravé, protože: “čím kvalitnější kvas, tím lepší slivovička!“